Hvordan skal man håndtere pludselige død af en elsket

Hvis du har oplevet en elskedes pludselig død, er det sandsynligt, at du vil opleve flere forskellige følelsesmæssige reaktioner. Dette er en del af sorgprocessen og den behandles forskelligt fra person til person. Den sorg, der er forbundet med, at miste et familiemedlem eller en nær ven, kan påvirke dit psykiske og fysiske velvære. Der er nogle foranstaltninger, du kan tage for at hjælpe dig selv med, at komme igennem det uden, at forårsage varig skade på andre områder af dit liv.

Vid hvad du kan forvente

Følelser, der almindeligvis mærkes under sorgsprocessen, omfatter vrede, tristhed, skyld og chok. Opmærksomhed på disse svar på sorgen kan hjælpe dig med, at håndtere dine egne symptomer og kan hjælpe dig med, at trøste andre. Det er også vigtigt, at du accepterer både det faktiske tab og de tilhørende følelser. Fysiske symptomer er også almindelige og kan omfatte problemer med at sove, forandringer i appetitten og endda sygdom.

Tal med nogen

For nogle mennesker, der beskæftiger sig med tabet af en elsket, kan det være med til, at være mere sammen med familie eller venner. At tale med andre, der også oplever tabet, kan hjælpe dig med, at forstå det der skete; det kan desuden give en mulighed for, at dele minder om den afdøde. Dette er også en god måde, at modtage og yde følelsesmæssig støtte i mindet ​​om den døde. Hvis venner eller familiemedlemmer ikke er tilgængelige for dig, kan det være nyttigt at søge råd hos en rådgiver.

En af dem, som giver dig god støtte er bedemænd. Bedemænd er ikke bestemte til, at yde psykologisk bistand, men de hjælper gerne ved at lytte. Søger du en bedemand i østjylland, så dækker Kronjyllands.dk store dele af østjylland, som Hadsten, Hornslet, Randers, Langå, Bjerringbro, Havndal, Mariager og Hinnerup. Kronjyllands Begravelsesforretning har lokale afdelinger i alle de nævnte byer.

Huske børnene

Mens du beskæftiger dig med din egen sorg, skal du også hjælpe dine børn – hvis du har nogen – med at håndtere tabet. Hvordan et barn håndterer en elskedes død kan blive påvirket af ting som, hvordan du klare tabet, familiestabiliteten og hvordan barnet bliver taget hånd om bagefter. For at hjælpe dit barn kan du forklare døden på en måde som er hensigtsmæssig passende for barnets alder. Der letter forståelsen, at lade barnet vide, at det er ok at vise følelser, tale om den afdøde og lade barnet deltage i sorgens ritualer.

Søg ekstra hjælp

I nogle tilfælde kan normal sorg udvikle sig til noget, der er sværere at håndtere, såsom et psykisk problem eller en kompliceret sorg. Psykiske problemer, der kan omfatte større depressiv lidelse og posttraumatisk stresslidelse, som typisk forstyrrer den daglige funktion. Kompliceret sorg er præget af langvarige og alvorlige symptomer på sorg, manglende evne til, at acceptere tabet og bekymring for afdødes tanker. Hvis du eller en elskede lider under nogen af ​​de ovennævnte problemer, er det vigtigt, at du søger hjælp hos en fagmand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.